ŘIDÍCÍ SYSTÉMY

Potřebujete někoho, kdo se bude zabývat
i sebemenším řídicím systémem …

Řídící systémy

Potřebujete někoho, kdo se bude zabývat i sebemenším řídicím systémem, který může začínat u základního sběru dat a končit u řízení robotických pracovišť v kooperaci s dalšími technologiemi či operátorem? Jsme integrátory mnoha řídicích systémů od mnoha světových ale i místních výrobců jako je Teco-Foxtrot, Siemens-Simatic, Schneider-Modicon a mnoho dalších. Vizualizaci výrobních stanovišť a strojů provádíme v závislosti na požadavcích zákazníka, od základních HMI aplikací až po rozsáhlé SCADA vizualizace, včetně management reportingu a komunikace s nadřazenými systémy.

Kontakt

V rámci řídících systému Vám nabízíme:

  • ASŘTP systémy včetně jejich vizualizace
  • HMI a SCADA aplikace

  • Integrace nové části řízení do stávajících celků

  • Rozšíření stávajících zařízení

  • Výroba a montáž elektrických rozvaděčů

  • Vzdálená správa a servis PLC zařízení

  • Odborné školení